TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Tầm nhìn:
Với tầm nhìn ở chặng đường dài hạn, đặt những bước chân thật vững ngay từ những bước đầu là trở thành một doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp thương mại dịch vụ, vận tải, du lịch, khách sạn phục vụ cho khách hàng trong và cả du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam.

Sứ mệnh:
Cung cấp các giải pháp tối ưu nhất cho người sử dụng dịch vụ đồng thời tạo ra nhiều việc làm với thu nhập cao cho người lao động thông qua đó góp phần nâng cao đáng kể đời sống của một cộng đồng người Việt.